مشاوران پدیدار

مشاوران پدیدار در راستای بهبود کیفیت زندگی جهت بالا بردن کیفیت سلامت روان خانواده ها و آموزش به آنها در نحوه برقراری ارتباط ، خود شناسی ، تربیت و فزندو بساری از موارد دیگر سعی به ارائه خدمات دارد .

نویسندگان

لجبازی نوجوانان

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶ ق.ظ

لجبازی نوجوان

از آنجایی که بعد از دوران کودکی مرحله توجه به استقلال و تصمیم گیری های شخصی است در نتیجه نوجوان دوست دارد که خودش تصمصم گیری کند . در اغلب موارد کودکان از طریق بهانه گیری و غر زدن لجبازی خود را نشان می دهند و یا بر سر یک سری مسائل پا فشاری می کنند ولی نوجوانان به دلیل نیاز به استقلال و توجه به آنها و احترام به تصمصماتشان لجبازی می کنند .

نوجوان به دلیل بلوغ فکری و جنسی و ترشهات هورمون ها دوست دارد که بیشتر در معرض توجه قرار گرفته و به تصمیماتش احترام گذاشته شود .

لجبازی پسران

پسران به دلیل غرور و اینکه نشان بدهند دیگر مستقل شده اند و می توانند تصمیم گیری کنند بر سر تصمیماتشان لجاجت می کنند . در این موارد والدین باید با آرامش با این مسئله برخورد کرده و بتوانند با کودک صحبت کنند و فرزندشان را بشنوند . ایجاد تشنج در محیط خانواده و برخورد شدید و لحن مبارزه طلبانه بسیار میتواند غیر سازنده بوده و همچنین عواقب مخربی نیز داشته باشد . ترک خانواده ، گوشه گیری ، عقده های روانی ، از بین رفتن صمیمیت در بین خانواده میتواند برخی از این موارد باشد .

لجبازی دختران

دختران چون بیشتر شیفته توجه هستند و ناز کردن را دوست دارند بیشتر به خاطر این موارد لجبازی می کنند . برخلاف پسر ها که مسئله استقلال محور لجبازی است در دختران دیده شدن بزرگترین دلیل لجبازی می باشد . در این موارد باید به دختر توجه کنید که این توجه می تواند به همراه خواسته او یا صحبت در باره عدم قبول خواسته او باشد. صحبت کردن موثر ترین راه در برطرف کردن لجبازی است هم در دختران و هم در پسران .

مشاوره تلفنی

به طور کلی لجبازی یک واکنش غریزی است . نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان لجباز را میتوانید از مشاوران متخصص پرسیده و از راهنمایی های متخصصان روانشناس کودک و نوجوان استفاده کنید . مشاوره تلفنی می تواند یکی از موثر ترین و راحت ترین روش های  جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مشاوره تلفنی باشد  .